Skip to main content

Een jubileumboek? Natuurlijk!

Niet iedereen houdt van verjaardagen. Maar een bedrijfsjubileum, daar kun je niet aan voorbijgaan. Dat moet gevierd worden - en eigenlijk hoort daar ook een tastbaar aandenken bij. Zoals een jubileumboek. Dat is een mooie blijk van waardering voor iedereen die aan het succes heeft bijgedragen. Maar ook het middel bij uitstek om relaties te bedanken voor de samenwerking en nieuwe klanten voor het bedrijf te interesseren. Ik kan zo’n boek voor je schrijven.

De inhoud van een jubileumboek

Met een jubileumboek kun je alle kanten op. Je zou jezelf bijvoorbeeld de volgende dingen kunnen afvragen.

  • Wil je de complete historie presenteren, van de oprichting tot nu? Plus de ontwikkeling van producten of diensten? Of wil je alleen een aantal mijlpalen in de bedrijfsgeschiedenis belichten? En wordt er ook vooruitgekeken?
  • Komt er een voorwoord van de directie in? Gaat het ook over de mensen achter het bedrijf? Komen er dan ook medewerkers aan het woord?
  • Wordt het vooral een leesboek of juist een kijkboek? En wil je wel een boek, of liever een magazine?

De mogelijkheden zijn legio. In een eerste gesprek met de samensteller kun je bepalen in welke richting je denkt en wat daar voor nodig is.

Het maken van je boek

Ik kan je wensen met je bespreken en op basis daarvan een eerste opzet voor de indeling van het boek maken. Als je je daarin kunt vinden, ga ik me verdiepen in de geschiedenis. Interviews houden. Misschien ook wel een duik in het bedrijfsarchief nemen. Aan de hand van een eerste tekstvoorstel kunnen we indien nodig toon en stijl bijsturen. Vervolgens ga ik in fasen het hele boek schrijven.
Ondertussen denk ik ook graag mee over de verdere uitvoering. Ik heb een breed netwerk van professionals waar ik geregeld mee samenwerk, waaronder grafisch vormgevers en fotografen. En ook als je denkt aan een digitale jubileumproductie – film of website - help ik je graag verder.

Bekijk het boek dat ik samenstelde voor de honderdjarige Huurcommissie. Heb je vragen, wil je iets overleggen of meer voorbeelden zien, neem dan even contact op.

Privacyverklaring Bas Holzhaus Tekst

Bas Holzhaus Tekst, gevestigd aan Kloosterstraat 52 1398 AM te Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.basholzhaustekst.nl/
Kloosterstraat 52 1398 AM Muiden 0613868983
Bas Holzhaus is de Functionaris Gegevensbescherming van Bas Holzhaus Tekst. Hij is te bereiken via bas@basholzhaustekst.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bas Holzhaus Tekst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- telefoonnummer
- emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@basholzhaustekst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bas Holzhaus Tekst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bas Holzhaus Tekst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bas Holzhaus Tekst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bas Holzhaus Tekst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn zal in de regel gelijk zijn aan de duur van de relatie met de opdrachtgever.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bas Holzhaus Tekst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bas Holzhaus Tekst gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas Holzhaus Tekst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@basholzhaustekst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bas Holzhaus Tekst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bas Holzhaus Tekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via persoonsgegevens@basholzhaustekst.nl.

Formaten en materialen

Formaten, materialen en prijzen (incl. 9% BTW).

Alle tijd

Hxd: 13 x 6 cm.
Materialen (o.m.): wijzers, wijzerplaat, voet prijsbeker.
€ 410,-

Aves discidures

Hxbxd: 53 x 42 x 7 cm.
Materialen (o.m.): leesarmen van harde schijven, thee-ei, kast gekleurd met walnoteninkt.
Niet te koop.

A circle in a spiral

Hxd: 15,5 x 8 cm.
Materialen (o.m.): keukengerei.
€ 360,-

A wheel within a wheel

Hxd: 21 x 11 cm.
Materialen (o.m.): fan stofzuiger, koolfilter, keramische kookplaat.
€ 360,-

Azuurbloem

Hxd: 18 x 11 cm.
Materialen (o.m.): flitser, vaasje.
€ 275,-

Badeend

Hxb: 13 x 23 cm.
Materialen (o.m.): badkameraccessoire, schotel, schaal.
€ 300,-

Beauty

Hxbxd: 16 x 26 x 13,5 cm.
Materialen (o.m.): deurknop, badkamerrekje.
€ 360,-

Blommetje

Hxbxd: 34 x 19 x 24 cm.
Materialen: stalen stangen en tandwielen, glazen kogels, vaas.
€ 360,-

Bzzz

Hxbxd: 23 x 18 x 16 cm.
Materialen (o.m.): stoomrekjes, gootsteenzeefje, mechaniek boorstandaard, eikenhout.
Niet te koop.

Carrousel

Hxb: 24 x 16 cm.
Materialen (o.m.): beker, standaard, citruspers, waxinelichthouder, bestek.
€ 260,-

Cheer up

Hxbxd: 8,5 x 8,5 x 4,5 cm.
Materialen (o.m.): tandwiel decoupeerzaag, voetstuk prijsbeker.
€ 205,-

Cocktail

Hxbxd: 25 x 15 x 10,5 cm.
Materialen (o.m.): tandwiel motor, stofzuigerbuis, prijsbeker,
tandwiel printer, steel paraplu.
€ 360,-

Connect

Hxbxd: 22 x 26 x 23 cm.
Materialen (o.m.): kaarsenstandaard, koperdraad.
 € 300,-

Cool

Hxbxd: 7 x 5,5 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.): computercooler, voetstuk prijsbeker.
€ 205,-

Coolerlight

Hxbxd: 21 x 11 x 11 cm.
Materialen (o.m.): computercooler, voetstuk prijsbeker.
Werkt op 4 AA batterijen.
€ 310,-

Croc

Hxbxd: 19 x 11,3 x 3 cm.
Materialen (o.m.): knijper, bodemplaat broodrooster.
€ 205,-

Follow the sun

Hxbxd: 44 x 11 x 13 cm.
Materialen (o.m.): keukengerei, snijbrander.
€ 300,-

Gewei

Hxbxd: 35 x 24 x 11 cm.
Materialen (o.m.): behuizing motor wasmachine, binnenwerk naaimachine, keramische kookplaat.
€ 460,-

Gewei 2

Hxbxd: 28 x 21,5 x 10 cm.
Materialen (o.m.): behuizing motor wasmachine, notenkrakers,
deksel vuilnisbakje.
Verkocht.

Haar

Hxbxd: 35 x 25 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.): platen koffiemachines, gipspluggen, sierdoppen, veer.
€ 410,-

Haasje

Hxbxd: 16,5 x 7 x 16,5 cm.
Materialen (o.m.): blikopener, prijsbeker met standaard.
Verkocht.

Hjelm

Hxbxd: 17 x 27 x 16 cm (excl. standaard).
Materialen (o.m.): prijsbeker, deurknoppen.
Verkocht.

Hoi

Hxbxd: 10 x 28 x 3 cm.
Materialen (o.m.): diverse losse onderdelen, venster magnetron.
€ 310,-

Hop hop

Hxbxd: 10 x 6 x 1,5 cm.
Materialen (o.m.): hendel naaimachine, leisteen.€
€ 205,-

Horned viper

Hxbxd: 35 x 10 x 20 cm.
Materialen (o.m.): nietpistool, flesstolpen, naaimachinevoetje, schaal.
€ 410,-

Inner space

Hxbxd: 16 x 11 x 11 cm.
Materialen (o.m.): kathodestraalbuis televisie, glasplaatjes, voetstuk prijsbeker.
€ 410,-

Inspiratie

Hxd: 23 x 9 cm.
Materialen (o.m.): fietstandwiel, inktpennen, kroontjespennen.
Verkocht.

Kom maar op

Hxbxd: 14 x 22 x 6 cm.
Materialen (o.m.): serveerschalen, perforator, kaartklemmen, derde handje.
€ 360,-

Kookaburra

Hxbxd: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.): computercooler, sluiting wasmachine, voetstuk prijsbeker.
€ 205,-

Kuiken

Hxd: 16,5 x 12 cm.
Materialen (o.m.): schaal, cakevorm, schenktuit.
€ 360,-

Langzaamaan

Hxbxd: 24 x 10 x 30 cm.
Materialen (o.m.): ventilator verwarmingsketel, strijkijzer.
€ 300,-

Leitz

Hxbxd: 17,5 x 11 x 12,5 cm.
Materialen (o.m.): lijmpersen smalfilm, handvat perforator.
€ 360,-

Masker

Hxbxd: 13 x 7 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.): binnenwerk decoupeerzaag, achterplaat lijmpers smalfilm.
Niet te koop.

Metalomorfose

Hxbxd: 13 x 9 x 31,5 cm.
Materialen (o.m.): verwarmingselementen espressomachine, fonduevorken, plantenrekje.
€ 360,-

Moeder aarde

Hxb: 29 x 23 cm.
Materialen (o.m.): plafondplaat, lampbol, bol gordijnstang, kerstboomlampjes.
€ 410,-

Mrrauww

Hxd: 9,5 x 25 cm.
Materialen (o.m.): binnenwerk CAI-doos, flexibele stang leeslampje, plafondplaatje lamp.
€ 360,-

Naaktslakken

Hxb: 57 x 21 cm.
Materialen (o.m.): oorbellen, stoommandje, vaasje.
€ 300,-

Neushoornvogel

Hxbxd: 35 x 22 x 36 cm.
Materialen (o.m.): prijsbekers, cilindersloten, keukenapparaat, strijkbout, verwarmingsbuis, plaat barbecue.
Niet te koop.

Oh!

Hxbxd: 9,5 x 7 x 4,5 cm.
Materialen (o.m.): plaatje naaimachine, computercooler.
€ 205,-

Piece of cake

Hxbxd: 14 x 28 x 28 cm.
Materialen (o.m.): tulbandvorm, draaiplateau.
€ 410,-

Pressicorrente

Hxbxd: 20 x 41 x 16 cm.
Materialen (o.m.): koper en messing buis, plafondkappen.
Gemaakt voor een project in ontwikkeling.

Queen Mary

Hxbxd: 17x14x28 cm.
Materialen (o.m.): vazen, deurklinken..
|n opdracht vervaardigd.

Quote

Hxbxd:13 x 38,5 x 4 cm.
Materialen: filter verwarmingsketel, spijkertjes, ferriet.
€ 310,-

Roofmeeuw

Materialen (o.m): pers, keukenschaaf.
Hxbxd:18 x 12 x 20 cm.
€ 360,-

Rudolph

Hxbxd: 42 x 33 x 24 cm.
Materialen (o.m.): plaat gourmetstel, verwarmingselement barbecue, prijsbeker, fietsbel.
€ 410,-

Sparks

Hxbxd: 15 x 10 x 10 cm.
Materialen (o.m.): kerstboomlampjes, stolp, borrelglaasje.
Werkt op 3 AA batterijen.
€ 260,-

Sproeivis

Hxbxd: 30 x 20 x 20 cm.
Materialen (o.m.): tuinsproeier, gitaarsnaar, lepetlje, houten bord, messing bord.
In opdracht vervaardigd.

Sssss

Hxb: 24 x18 cm.
Materialen (o.m.): verwarmingselement, glazen steen, bonbonnière, handgeblazen stolp en houten voet.
€ 410,-

Telstar

Hxb: 10,5 x 5,5 cm.
Materialen (o.m.): anker elektromotor, stolp.
€ 260,-

Ten aanval!

Hxbxd: 40 x 40 x 12 cm.
Materialen (o.m.): dienblad, messen, gordijnringen, stoommand en kaarsensnuiter.
Verkocht.

The final frontier

Hxb: 39,5 x 23 cm.
Materialen (o.m.): kookplaat, kaarsenstandaard, gaspatronen, cocktailshaker, zoutvaatje, dartpijl.
€ 410,-

The windmills of your mind

Hxd: 12,5 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.): fans, gasbrander.
€ 360,-

UFO

Hxbxd: 13 x 14 x 14 cm.
Materialen (o.m.): lamphouder, glazen bol.
Werkt op 3 AA batterijen, externe houder.
Verkocht.

Uiltje

Hxbxd: 22 x 25,5 x 28 cm.
Materialen (o.m.): delen van broodroosters, halogeenspotjes.
Niet te koop.

Vosje

Hxbxd: 12 x 18 x 12 cm.
Materialen (o.m): blik, schilderijhaakje.
€ 250,-

Woef

Hxd: 11 x 3,5 cm.
Materialen (o.m.) plaatjes naaimachine.
€ 260,-

Zodiac

Hxd: 30 x 5 cm.
Materialen (o.m.): amusebord, diverse losse onderdelen.
Verkocht.

Lees meer …Formaten en materialen

  • Aangemaakt op .
  • Hits: 5193

test

  • Aangemaakt op .
  • Hits: 1326

Lichte gedichten

Naast mijn ‘serieuze werk’ mag ik graag rijmen, over van alles en nog wat. En dan niet met zware gedachten, maar met een lichte gedichten. En soms een serieuze ondertoon.
In de loop der jaren heb ik veel gedichten, rijmen en verzen geschreven. Een aantal daarvan zijn ook in eigen beheer in een boekje of bundel verschenen. De titels vind je hier, met links om er meer van te zien. 
Van al het ongebundelde werk heb ik een kleine selectie gemaakt. Als ik er aan toekom, zal ik die geregeld uitbreiden. 
Wil je reageren op een gedicht? Mail me!

Selectie

Haute Cuisine

Kook wortel, pieper, selderij en prei
(Een uitgebalanceerde combinatie)
Wat peper en een snufje zout er bij
(Een ongeëvenaarde smaaksensatie)
Pers sap en pulp uit een citroen of twee
(Een niet te onderschatten kookprestatie)
Vermeng dat met bouillon en visfilet
(Een hoog-complexe keukenoperatie)
Warm alles door, slechts twee minuten stipt
(Een culinair-precaire situatie)
Bestrooi met peterselie, vers geknipt
(Een delicate voedselaggregatie)
Serveer het met een glas Pineau d’Anjou
(Een zeer gerenommeerde apellatie)
Vermeld het op de kaart als ‘Eau-qui-bout’
(Met ‘Waterzooi’ verover je geen natie)

 

Fin-de-siècle

When Paris’ bells tolled for Degas
Montmartre hailed the hearse
But for the belles of Moulin Rouge
Toulouse Lautrec was worse

Woordenstroom

Oom Karel was een groot en vaardig spreker
Hoe fel ook de discussie, hij hield stand
Verdedigde zich zelfvertrouwd en zeker
En had steeds zijn emoties in de hand

Hij stond paraat met klare argumenten
Poneerde, demonstreerde, gaf repliek
En velde zeer gericht zijn opponenten
Maar hóe precies? Wat was zijn methodiek?

Ik maakte voor mezelf een analyse
Een structurele schets van zijn betoog
Wat bleek: de basis van zijn expertise
Lag in een weldoordachte spanningsboog

Als eerste selecteerde hij zijn plussen
Die gaf hij elk een plek, naar hun gewicht
De minnen plaatste hij daar keurig tussen
Aanwezig, maar iets minder in het zicht

Met mathematische berekeningen
Bepaalde hij vervolgens stap voor stap
De woordenstroom die hij zou doen ontspringen
Van invalshoek tot aan genadeklap

De taal, de toon, de timing en de snelheid
Hij bracht ze met elkaar in harmonie
Plus humor, nonchalance, flair en felheid
Als componenten van zijn strategie

Tot slot gebruikte hij zijn stijlfiguren
Herhaling, metafoor en hyperbool
Zo brak hij, na minuten of na uren
De weerstand van de grootste tegenpool

Ik concludeer dan ook dat, in essentie
Relaties tussen spanning, weerstand, stroom
De grondslag vormden van zijn eloquentie
Ik noem die samenhang de Wet van Oom

 

My friend the nerd

Embraced by bits and bytes
And yet forever lonely
I showed him Playboy sites
He visits them ’text only'

 

Vrije dag

Dit zijn de dagen waar je het voor doet
De tuinbank is met boeken volgeladen
De schaduw geeft me eenentwintig graden
Ik lees en doe vandaag eens niet wat moet

Denk niet dat ik nu voor een spoedklus zwicht
Laat morgen al die klanten maar weer bellen
Ze kunnen me vandaag nog meer vertellen
Ik ben gewoon gesloten, zomaar dicht

Woman imperium

Julius Caesar
Mighty old geezer
Had his way with every dame
He saw. He conquered. He came. 

 

In het grote gezin

Stamppot met rampenplan!
Keesje snijdt rookworst aan.
Goed zo! Voor ieder een
plakje of zes.

Feilloos ontvouwt zich het
worst-Kees-scenario:
worst valt van tafel en
Kees in het mes.

 

Satisfied

Shopping, cooking, dishes done
Three of my daily messings
Garden, coffee, evening sun
I’d better count my blessings

Boekjes

Deining

Een verzameling gedichten en foto’s rond het thema ‘water’, in samenwerking met landschapsfotograaf George Burggraaf en grafisch vormgever Henk-Jan Panneman. Deining is ooit uitgegeven als e-boek maar nu gewoon hier te bekijken. 

Eén slaat de papklok

In Den Haag woont een graaf. Amsterdam is gebouwd op palen. In Zaltbommel heerste watersnood. Heel veel plaatsen hebben versjes en raadsels over hun inwoners, gebouwen en gebeurtenissen. Mijn woonplaats Muiden komt er in dat opzicht maar bekaaid af, terwijl de stad toch al meer dan duizend jaar oud is.
Daarom heb ik zelf een boekje met 24 versjes en raadsels gemaakt, met achterin een klein stukje geschiedenis van Muiden. En omdat versjes alleen wat kaal zijn, heb ik er ook tekeningen bij gemaakt. Dit boekje is verschenen bij uitgeverij De Keetpoort.
Het boekje is zo goed als uitverkocht, een nieuwe druk zit er helaas niet in. Daarom kun je het hier helemaal bekijken.

Zeven bange ridders/Seven frightened knights

Eén van de versjes uit het boekje hierboven heb ik als miniboekje uitgegeven. Het gaat over ridders die het Muiderslot niet meer in durven gaan omdat er een spook rondwaart. Ook dit boekje is nog te koop, in een Nederlandse en een Engelse versie. Het kost € 2,50-.

 

Op rijm en zo/In Muiden

Eind 2009 verscheen mijn eerste bundel, 'Op rijm en zo'. Het is een bonte verzameling van korte en lange gedichten, van light tot medium verse, vormvast en vrij. Tegelijkertijd verscheen het bundeltje ‘In Muiden’, met onder meer een Muider ABC en een achttal schetsen van bezoekers van dit mooie stadje.
Van beide bundels heb ik nog enkele exemplaren. Maar je kunt ze ook helemaal online bekijken, hier en hier.

Lees meer …Lichte gedichten