Skip to main content

Dichten in opdracht

Ik mag graag dichten, vooral in het lichtere genre. En dat doe ik ook in opdracht.
Denk bijvoorbeeld aan een lofdicht op een bedrijf (serieus of ironisch). Een intermezzo
in een jaarverslag. Korte berijmde statements in een brochure of kalender. Een gedicht
bij een cadeau, jubileum of verjaardag. Of een licht alternatief voor een zware speech.
Hieronder vind je een paar voorbeelden. Interesse?
Laat maar even weten.

Steamboat and sugarbeast

Disabilty Studies hield in Nederland een internationaal congres over de ‘quality of life’ van gehandicapten. Het was begin december, ter afsluiting van het congres kregen alle deelnemers een Sint-chocoladeletter. Ik maakte een aantal begeleidende gedichtjes.

Steamboat, banner, mitre, staff
Where I go, you’ll hear a laugh
Parcel, present, sugarbeast
Yes, my birthday is a feast
Chocolate, spreadgood, peppernuts
Nice to see when someone gluts
Suits a saint, this holy drive:
Add some quality to life

Nationale Denktank

De Stichting Nationale Denktank stelt jaarlijks een multidisciplinair team samen van van ca. twintig veelbelovende masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi. Deze DenkTank werkt gedurende drie maanden aan creatieve en innovatieve oplossingen voor een maatschappelijk probleem. Rond het thema ‘energietransitie’ schreef ik gedichtjes voor de krant van de Nationale Denktank.

Neem eenentwintig slimmerds
van het energieke type.
Maak de DenkTank open
en gooi ze in het diepe.
Dompel ze in kennis.
Laat alles goed beschrijven.
Dan volgt al snel transitie:
een plan komt bovendrijven.

---

Door stroomuitval verwarmingsloos:
een groot comfort ontbeert mij.
Ik ril en tril, bewegen helpt
niet tegen klappertanden.
Wel heb ik nog een dik rapport:
de DenkTank adviseert mij
de decentrale energie.
Ik ga het hier verbranden.