Boekje over warm water en warm wonen voor Vaillant in opdracht van BBC&W

Terug


Designradiatoren: warm, mooi én handig

Hoe welkom warmte ook is, de radiator is heel lang verstopt: achter de bank, achter de gordijnen, onder een extra brede vensterbank. Dat was natuur­lijk wel een beetje terecht: echt mooi waren ze niet en de keus was beperkt, zowel in modellen als in kleuren.Sindsdien is er wel wat veranderd. Radia­toren zijn nu meer dan alleen verwarmingselement: ze zijn een decoratief en functioneel onder­deel van de woning­inrichting geworden. En op die manier ook overal in huis terug te vinden. In de hal, in combi­natie met een kapstok, in de badkamer als handdoe­k­rek. Steeds vaker komt de radiator van de wand af en wordt hij als ruimteverdeler gebruikt.

Warmte naar wens

Wie op zoek gaat naar een passende radiator, zal vrijwel altijd iets vinden dat op z'n wensen aan­sluit. Ze zijn in de meest uiteenlopende vormen verkrijgbaar: met ronde of rechthoekige buizen, met platen of panelen, liggend of staand, recht, gebo­gen of gehoekt. En heel vaak wordt er ook nog op maat geleverd. Met de kleur is de keus al net zo groot. Wit, zwart, een kleur daartussenin of een decoratie in een favoriete stijl: keuze genoeg. Misschien wel als reactie op al het moderne de­sign, is er de laatste tijd ook veel belangstelling voor de klassieke radiatoren van zo'n 40, 50 jaar terug. Ze worden door verschillende bedrijven geïmporteerd uit Amerika, Engeland, het Middellandse Zeegebied en het Oost­blok. Maar wat de keuze ook is - modern of klassiek - vast staat dat de radiator weer gezien mag wor­den.

Kiezen voor een verwarmingsketel

Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken: de aanschaf van een verwarmings- of een warmwatertoe­stel. De keuze voor een bepaald type of merk is geen eenvoudige, omdat er verschillende zaken meespelen. Maar veruit het belangrijkste is, dat de ketel een optimaal comfort biedt. Dat wil zeg­gen: precies die capaciteit die bij uw situatie past. Bij een te hoge capaciteit verbruikt het toestel immers te veel ener­gie. Terwijl met een te lage capaciteit het huis niet warm genoeg wordt of onvoldoende warmwa­tercomfort heeft.
De juiste capaciteit kan bepaald worden aan de hand van factoren als het type huis, het aantal mensen dat in het huis woont en huidige en toekomstige wensen. Denk bijvoorbeeld aan het gewenste niveau van warmwatercomfort. Uiteraard weegt ook het beschikbare budget mee.
Is er bij een keuze behoefte aan advies, dan zal de erkende installateur graag van dienst zijn. Voordat hij komt, is het handig om de checklist op pagina 34 even door te nemen en in te vullen. Dan staan alle benodigde gegevens op een rijtje.

Honderdvijfentwintig jaar ervaring en vernieuwing

In 1874 vestigde Johann Vaillant zich als kopersla­ger en pompen­ma­ker in een kleine werkplaats in Remscheid. Hon­derd­vijf­en­twintig jaar later is Joh. Vaillant GmbH & Co. uitge­groeid tot één van de toonaan­geven­de fabrikanten van verwar­mings- en warm­wa­ter-apparatuur, in Duits­land én in Euro­pa. De groei van Vaillant is voor een groot deel te danken aan het motto dat al die tijd voorop heeft gestaan: "Luis­ter naar je klanten en wees vernieuwend."
De basis voor de huidige bedrijfsactiviteiten werd enkele jaren na de oprichting gelegd toen het ambachtelijke bedrijf zich ging speciali­se­ren in de bouw van verwar­mingsin­stalla­ties.

Snel warm water...

Een warm huis en warm water waren in die tijd alleen te bereiken door hard werken. Er moesten kolen of hout worden gehaald, het water moest vanaf de pomp naar binnen worden gedragen. Het vuur in de haard moest worden aange­stoken en het water moest lang­zaam worden verwarmd. Johann Vaillant was een van de eerste fabrikan­ten die rond 1840 met de oplos­sing kwamen: gasge­stookte badka­chels. Deze toestel­len zorg­den voor een snelle­re, veiligere en eenvou­dige­re warmwatervoorzie­ning. Johann Vaillant fabri­ceerde, verkocht en installeerde zijn badkachels met veel succes. Maar echt bekend werd hij pas enkele jaren later.